Vrienden van de Grote Kerk van Edam

Op 23 april 1980 is de ‘Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Edam’ opgericht.
Dit gebeurde een paar dagen voor de officiële heropening van de Grote of Sint Nicolaas kerk. Deze restauratie duurde 17 jaar en kostte 14 miljoen gulden.

Het doel van Stichting Vrienden van de Grote Kerk Edam is om een bijdrage te leveren aan het behoud van de monumentale Grote Kerk. Stichting Kerkelijke Monumenten Edam (SKME) is de eigenaar ervan. Met grote inzet beheren zij met behulp van tientallen vrijwilligers deze prachtige kerk. Hij behoort tot de top 100 van onze Rijksmonumenten.
Zie ook http://www.grotekerkedam.nl

 

Ons doel

Het doel van de stichting is financiële steun te verlenen aan onderhoud en instandhouding van de kerk. Ze doet dit middels het werven van donateurs die door hun jaarlijkse bijdrage de stichting hiertoe in staat stellen.
De stichting heeft rond de 700 begunstigde donateurs en deze zijn goed voor een jaarlijks bedrag van zo’n €10.000,00. Dit bedrag wordt besteed aan restauratie- en onderhoudswerkzaamheden.  Het accent ligt voor de Vrienden op het wind- en waterdicht houden van de kerk. Dit gebeurt in samenspraak met het bestuur Stichting Kerkelijke Monumenten Edam – de eigenaar– en met onderhoudsdeskundigen.

Zonder vrienden kan niemand leven; ook de Grote Kerk niet!

Over ons

De stichting tracht haar doel te bereiken door zoveel mogelijk Vrienden aan zich te binden. Hierdoor kan ze financieel bijdragen aan restauratie en onderhoud van de Grote Kerk.
We organiseren acties en informatieve activiteiten om mensen te interesseren voor de ‘Trots van Edam’.
Tweejaarlijks organiseren we een Vriendenbijeenkomst. Dan nemen we de Vrienden mee naar de werkzaamheden die onder leiding van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam  in de afgelopen jaren gebeurd zijn.

Vriendenbijeenkomst 19 mei 2019
De stichting heeft geen winstoogmerk. De ontvangen donaties worden besteed conform de doelstelling van de stichting. Zie ook onder ‘anbi’.
Donateurs van de stichting ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief met informatie over het gevoerde beleid en de financiën. Het streven is er op gericht een positief financieel saldo te realiseren dat wordt toegevoegd aan het vermogen. Uit dit vermogen kan een bijdrage worden geleverd aan toekomstige projecten. Er vinden met dit vermogen geen beleggingen plaats.

Nieuw project: de toren. De stichting ‘spaart’ momenteel voor het kunnen leveren van een bijdrage aan restauratie van de toren. Dit is een enorm project, ook qua kosten. Het vraagt nog jaren van inspanningen voordat Stichting Kerkelijke Monumenten Edam dit project kan realiseren.

Nieuws

Jaarbrief 2020

De bijna 600 begunstigers hebben weer de jaarlijkse Jaarbrief ontvangen. Hierin informatie over de bestedingen en over de activiteiten in de Grote Kerk. Wilt u ook deze Jaarbrief ontvangen? Mail dan naar wilspanjer@quicknet.nl We sturen ‘m u graag toe.

De stichting Vrienden van de Grote Kerk in Edam gaat Digitaal!

Contact

Wilt u ook dat de Grote Kerk van Edam in zijn monumentale pracht behouden blijft? Meld u zich dan ook aan als begunstiger! De (minimale) jaarlijkse bijdrag is € 12,50.
U kunt zich opgeven bij Wil Spanjer
De  eeuwenoude Trots van Edam moeten we koesteren. Dat kan alleen samen…

Hartelijk dank!
Bestuur Vrienden van de Grote Kerk