Over ons

De stichting tracht haar doel te bereiken door zoveel mogelijk Vrienden aan zich te binden. Hierdoor kan ze financieel bijdragen aan restauratie en onderhoud van de Grote Kerk.
We organiseren acties en informatieve activiteiten om mensen te interesseren voor de ‘Trots van Edam’.
Tweejaarlijks organiseren we een Vriendenbijeenkomst. Dan nemen we de Vrienden mee naar de werkzaamheden die onder leiding van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam  in de afgelopen jaren gebeurd zijn.

Vriendenbijeenkomst 19 mei 2019
De stichting heeft geen winstoogmerk. De ontvangen donaties worden besteed conform de doelstelling van de stichting. Zie ook onder ‘anbi’.
Donateurs van de stichting ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief met informatie over het gevoerde beleid en de financiën. Het streven is er op gericht een positief financieel saldo te realiseren dat wordt toegevoegd aan het vermogen. Uit dit vermogen kan een bijdrage worden geleverd aan toekomstige projecten. Er vinden met dit vermogen geen beleggingen plaats.

Nieuw project: de toren. De stichting ‘spaart’ momenteel voor het kunnen leveren van een bijdrage aan restauratie van de toren. Dit is een enorm project, ook qua kosten. Het vraagt nog jaren van inspanningen voordat Stichting Kerkelijke Monumenten Edam dit project kan realiseren.